این نژاد یکی از انواع نژاد سیامی است که از تکامل خود به خودی بچه گربه های سیامی در دهه ی به وجود آمده است.

ویژگیهای ظاهری : تقریباً میتوان گفت که از نظر ظاهری شبیه به گربههای نژاد سیامی است.

ویژگیهای :برتر از ویژگیهای بارز آنها میتوان گفت که به شدت باهوش و بازیگوش هستند. همچنین موهای آنها مانند نژادهای دیگر بلند نیست و این موضوع نگهداری از آنها را راحت تر میکند.

نکته ی احتیاطی : سروصدای نسبتاً زیادی دارند و برای کسانی که در آپارتمان زندگی میکنند انتخاب مناسبی نیستند ویژگیهای برجسته مانند ویژگیهای ظاهری اش نقطه قوت این نژاد درست شبیه اجدادش یعنی سیامی است؛ انزوا طلب و تربیت پذیر.

برای چه سرپرستی مناسب هستند؟
هر فردی که آواز و صدای بلند دوست داشته باشد و از مصاحبت با گربه ی باهوش اما انزواطلب لذت میبرد.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *