آشنایی گربه ی بالغ با کودک

  • قبل از اینکه گربه را به کودکتان معرفی کنید به او آموزش دهید که گربه اگر احساس و یا به درستی با او برخورد نشود از خودش دفاع خواهد کرد و در آن صورت بهتر است که که گربه را به حال خود بگذارد همچنین اصولی بغل کردن گربه را به او آموزش خطر کند دهید.
  • اگر کودک به اندازه ی کافی آگاه است و رفتاری بالغانه دارد احتیاجی به مراسم معارفه ی رسمی نیست بگذارید به مرور زمان در برخوردهای روزانه با یکدیگر آشنا شوند.
  • اگر با توجه به شرایط صلاح دانستید که احتیاج به آشنایی رسمی وجود دارد، میتوانید با استفاده از یک توپ کوچک شروع به بازی با گربه و کودک .کنید در نظر داشته باشید بازی را خیلی جدی و پرهیجان انجام ندهید و هدف از بازی سرگرم شدن و آشنایی گربه با کودک باشد.
  • به کودک آموزش دهید که اگر گربه حالت تهاجمی گرفت به بازی با او ادامه ندهد. ممکن است که گربه در بازی هم گاهی بخواهد گاز آرامی بگیرد درست است که برای او این فقط بازی است و قصدش آزار و اذیت نیست اما ممکن است که به کودک آسیب بزند به همین دلیل واجب است که کودک نگذارد این اتفاق رخ دهد.
  • به کودک آموزش دهید هنگامی که گربه در حال غذا خوردن و یا استراحت است، سعی نکند که با او بازی کند و مزاحمش .شود اگرچه گربه به احتمال بسیاری واکنش شدید و تندی نشان نمیدهد ولی این کار آرامشش را برهم میزند.
  • تا زمانی که گربه و کودک کاملاً به یکدیگر خو نگرفته و عادت نکرده اند، باید توجه کنید که کودکتان به سمت گربه خیز برنمیدارد و یا او را سفت و محکم بغل نمیکند. نکته ی دیگر این است که نقاطی را که گربه به آن حساس است را به کودکتان بگویید تا به آن مناطق دست نزند؛ مانند دم شکم و سایر مناطقی که بیشتر گربه ها به آن حساس هستند و تماس بدون رضایت قطعاً عواقب و پیگرد گربه ای را به همراه خواهد داشت.
  • اگر هنگام بازی یا ،نوازش گربه تصمیم گرفت که دیگر ادامه ندهد و برود برای خودش خانه دوری ،بزند کودک نباید دنبالش برود و به زور بخواهد با او بازی کند. گربه ها بعضی اوقات احتیاج دارند که بادی به کله شان بخورد و بعد دوباره به آغوش خانواده بازگردند.
  • تا جای ممکن به کودک اجازه ندهید که به ظرف ،خاک غذا و آب گربه دست بزند و سعی کنید که آنها را در مسیر تردد کودکتان قرار ندهید حتی اگر گربهتان محل خوابی دارد که بیشتر در آنجا استراحت میکند سعی کنید تا جای ممکن در مسیر بازی و دویدن کودک نباشد.
  • نکته ی تخصصی به کودکتان زبان بدن گربه را یاد دهید این کار باعث میشود که وضعیت و شرایطش را بهتر درک کند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *