دسته: نژادهای میکس

  • نژادهای میکس گربه

    اکثریت جمعیت ۷۵ میلیونی گربه های آمریکا از نژاد میکس هستند؛ یعنی از ترکیب نژادهای مختلف به وجود آمده اند نژادهای میکس که اصولا گربه های خوبی هم محسوب میشوند را معمولا از پناهگاه های حمایتی پارک ها و خیابان های سطح شهر و در بعضی موارد افرادی که بعد از انجام مراقبت های حمایتی…