دسته: پرسشهای متداول

  • پرسشهای متداول درباره گربه ها

    پرسشهای متداول درباره گربه ها

    اگر گربه ام بالای درخت گیر کرد چکار باید انجام دهم؟ به طور کلی بالارفتن از درخت برای گربه بسیار آسان است ولی پایین آمدن از آن برایش بسیار سخت است. گربهها در بیشتر مواقع گول این قضیه را میخورند و یا برای فرار از دست افراد حیوان آزار مجبور به این انتخاب می.شوند دلیل…